Zapisy na jesienne warsztaty jednodniowe i pobytowe w Szkole Leśnej na Barbarce

Zapraszamy  grupy szkolne i przedszkolne, z placówek działających na  terenu województwa kujawsko - pomorskiego,  na bezpłatne  warsztaty  jednodniowe i pobytowe w Szkole Leśnej na Barbarce w Toruniu w okresie od września do grudnia 2020 r.

Opiekunów zainteresowanych grup prosimy o kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godz 8.00-16.00:

- w przypadku warsztatów jednodniowych - tel. 56 657 60 85 wew 85

- w przypadku warsztatów pobytowych na tzw zielonej szkole - tel. 56 657 60 89

Ilość miejsc ograniczona.

Warsztaty są dofinansowane i  realizowane w ramach następujących projektów:

    "Ochrona różnorodności biologicznej poprzez edukację przyrodniczo ekologiczną w ośrodku edukacji terenowej w rezerwacie przyrody „Las Piwnicki”,
    realizowanego w ramach konkursu nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-174/18 dla Osi priorytetowej 4 –  Region przyjazny środowisku, działania 4.5 Ochrona przyrody oraz projektu pod tą samą nazwą dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Toruniu
    "Ochrona różnorodności biologicznej płazów poprzez zakup zabezpieczeń na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce w Toruniu", realizowanego i finansowanego w ramach Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach działania 4.6. Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT.
    "Toruń dba o środowisko dla przyszłych pokoleń", dofinansowanego ze środków Gminy Miasta Toruń