Miejski system monitorungu jakości powietrza w Toruniu

W Toruniu działa miejski system monitoringu jakości powietrza.

System monitoringu obejmuje 10 stacji pomiarowych rozmieszczonych na terenie miasta, których wyniki są prezentowane na bieżąco na stronie internetowej oraz w aplikacji mobilnej

Wyniki są dostępne:
- na stronie internetowej http://mapaakustyczna.um.torun.pl/Portal/AirPortal,
- w aplikacji mobilnej pod nazwą "ekoToruń" (do pobrania ze sklepu Play).

Lokalizacja punktów monitoringu:

- nr 1 Podgórz - Szkoła Podstawowa nr 15, ul. Paderewskiego 5/11
- nr 2 Stawki - Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Hallera 79
- nr 3 Czerniewice - Szkoła Podstawowa nr 34, ul. Włocławska 237/239
- nr 4 Kaszczorek - Szkoła Podstawowa nr 27, ul. Turystyczna 19
- nr 5 Bielawy-Grębocin - Szkoła Podstawowa nr 35, ul. Krynicka 8
- nr 6 Rubinkowo - Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Łyskowskiego 28
- nr 7 Wrzosy - Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Rzepakowa 7/9
- nr 8 Chełmińskie - Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jana Pawła II, ul. Żwirki i Wigury 49
- nr 9 Bydgoskie - Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Krasińskiego 45/47
- nr 10 Stare Miasto - I Liceum Ogólnokształcące, ul. Zaułek Prosowy 1

System monitoringu obejmuje pomiary stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5

Informacje zawarte na portalu mają na celu poszerzyć wiedzę mieszkańców na temat niskiej emisji, czy smogu o  przyczynach ich powstawania oraz wpływie na zdrowie osób narażonych na wysokie stężenia zanieczyszczeń.

Akcja edukacyjna organizowana jest w ramach projektu pn. "Toruń dba o środowisko dla przyszłych pokoleń"