Edukacja przyrodnicza on-line w Szkole Leśnej na Barbarce - Ochrona płazów - ochrona gatunków. Edycja luty - kwiecień 2021

Nauczycielu!
Jeśli chcesz skorzystać z uczniami z województwa kujawsko-pomorskiego(starsze grupy przedszkolne, klasy I-VI SP) z bezpłatnych warsztatów przyrodniczych przygotowanych przez naszych specjalistów w wersji on-line.

Co należy zrobić?
1.    Uzupełnij on –line formularz zgłoszeniowy, gdzie podasz adres e-mail i numer telefonu kontaktowego.
2.    Pakiet edukacyjny zawiera prezentację, film oraz różnego typu zadania podsumowujące informacje.
3.    Warsztaty dostosowane są do wieku uczniów (klas 0-III i IV-VI SP). Można zrealizować w jednej z dwóch form:
•    warsztatów on-line  w czasie rzeczywistym prowadzone z klasą, przez pracownika Stowarzyszenia "Tilia", poprzez komunikator internetowy Google Meet
•    przeprowadzenie warsztatów na podstawie przesłanych pakietów edukacyjnych z uczniami na lekcjach on - line lub samodzielnie przez uczniów, a następnie czat z pracownikiem Stowarzyszenia „Tilia” w umówionym czasie.
4.    Masz do wyboru następujące tematy (możesz wybrać jeden lub więcej tematów):
•    Ochrona bioróżnorodności. Pokażemy Wam jak i dlaczego chronimy przyrodę w lesie. Jakie formy ochrony przyrody obowiązują na terenie naszego kraju? Jakie gatunki roślin, zwierząt i grzybów są pod ochroną?
•    Płazy Polski Pokażemy Wam jak w prosty sposób odróżnić żabę od ropuchy. Jakie zwierzęta należą do płazów? Czym płazy wyróżniają się spośród innych zwierząt? Jakie płazy możesz spotkać w swojej okolicy?
 •    Ekosystemy wód słodkich. Pokażemy Wam jakie zwierzęta i rośliny żyją w stawie. Jakie zależności zachodzą między tymi organizmami. Dowiecie się co to jest ekosystem.
•    Porównanie środowiska lądowego i wodnego. Pokażemy Wam jakie ciekawe przystosowania do środowiska posiadają rośliny i zwierzęta.
•    Zagrożenia i metody ochrony płazów. Dowiecie się co zagraża płazom i pokażemy Wam metody ich ochrony.
5.    Po otrzymaniu formularza skontaktujemy się z Tobą, potwierdzimy realizację warsztatów i ustalimy szczegóły.

Zapraszamy do skorzystania  z naszej oferty!

Formularz zgłoszeniowy – kliknij tutaj