Konkurs na voucher dla szkół i przedszkoli - II nabór na realizację zadań w okresie kwiecień-wrzesień 2021

Zapraszamy przedszkola i szkoły z województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w II naborze konkursu na Voucher.

Konkurs  realizowany jest w ramach projektu pn "Ochrona różnorodności biologicznej poprzez edukację przyrodniczo – ekologiczną w ośrodku edukacji terenowej w rezerwacie przyrody „Las Piwnicki” ,
realizowanego w ramach konkursu nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-174/18 dla Osi priorytetowej 4 – Region przyjazny środowisku, działania 4.5 Ochrona przyrody.

W konkursie wybrane zostaną placówki z 23 powiatów, które otrzymają voucher w wysokości do 3 000 zł na realizację projektu dotyczącego różnorodności biologicznej (łączna pula środków w konkursie- 69000 zł). Nie wymagamy wkładu własnego!

W I naborze konkursu wybranych zostało 11 placówek, które już realizują swoje projekty ekologiczne! Nie zwlekaj. Dołącz do nich!

Na karty zgłoszenia czekamy do 28 LUTEGO 2021 r.

Więcej informacji  na stronie projektu w zakładce konkursy

https://ochronagatunkow.edu.pl/konkurs-na-vouchery/

Zapraszamy do udziału w konkursie i innych działaniach realizowanych w ramach projektu