Zapraszamy w wakacje na Barbarkę

Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w warsztatach, które realizować będziemy w wakacje w Szkole Leśnej na Barbarce, w ramach następujących projektów:

1)    Projekt „Akademia Przyrodników. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży”, finansowanie Gmina Miasta Toruń  Letnia Akademia przyrodników- zapraszamy dzieci i młodzież na warsztaty na stanowisko na plance przy stawie w godz. 10.00-16.00 (brak zapisów):•    23 czerwca 2019r. „Ptaki Polski”•    14 lipca 2019 r. „Drzewa i krzewy Barbarki”2)    Projekt „Człowiek, środowisko, integracja. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży”, finansowanie Gmina Miasta Toruń, czterogodzinne warsztaty przyrodniczo-artystyczne, a na zakończenie ognisko (prowiant zapewniają uczestnicy) •    Temat, terminy i godziny warsztatów do uzgodnienia •    Osoby indywidulane - dzieci i młodzież z opiekunami-  obowiązują zapisy tel. 56 657 60 85 wew. 85o    8 lipca 2019 r. godz. 11.00-14.30 „Leśne podchody – przygody” oraz „Wykonywanie toreb na wakacyjne skarby”o    29 lipca 2019 r.  godz. 11.00-14.30 „Klucz do ptaków”  oraz „Malowane ptaki” (portrety ptaków na drewnie)o    23 sierpnia 2019 r.  godz. 11.00-14.30 „Przyroda i historia Barbarki”  oraz „Plener malarski -  Barbarkowe widoki”3)    XI edycja projektu pn. „Plener malarski”, finansowanie Gmina Miasta Toruń oraz Województwo Kujawsko-PomorskiePlener malarski w okresie od 1 do 11 lipca  z udziałem 20 malarzy artystów z 9 krajów, 3 lipca inauguracja pleneru, 7 lipca,  godz. 14.00  otwarty plener malarski z udziałem mieszkańców Torunia i turystów, 10 lipca godz. 18.00 zakończenie pleneru połączona z wystawą i prezentacją prac powstałych w czasie pleneru.4)    Projekt pn. „Działajmy razem – Ekowakacje na Barbarce”, finansowany ze środków EFS Organizacja dwóch turnusów sześciodniowych półkolonii dla dzieci w wieku 7-13 lat pochodzących z rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar LSR w Toruniu, łącznie 20 uczestników•    24-29 czerwca 2019 r •    1-6 lipca 2019 r.5)    Projekt pn. „Wsparcie umiejętności sensorycznych poprzez realizację warsztatów dla dzieci i młodzieży z obszaru LSR z gminy miasta Toruń”, finansowany ze środków EFS Organizacja dwóch cyklów warsztatów usprawniających umiejętności sensoryczne dzieci, (jeden cykl cztery warsztaty po 3 godziny) – soboty lub niedziele w lipcu i sierpniu6)    Projekt pn. „Eko schadzki – cykl spotkań dla seniorów zagrożonych wykluczeniem społecznym”    Cotygodniowe cztero- i półgodzinne  spotkania  dla 15 osób w ciągu każdego tygodnia  od maja do września 2019 r. 7)    Projekt pn. „Artystyczny korowód”- plener malarski dla osób w wieku 65 + zagrożonych wykluczeniem społecznym", finansowany z środków EFS•    organizacja dwóch 5 dniowych plenerów od poniedziałku do piątku dla 10 osób każdy w terminie od 15 do 19.07.2019 r. oraz  od 22 do 26.07.2019 r.