Zapraszamy mieszkańców do udziału w akcji pn. "Niska emisja - palący problem"

Szkoła Leśna na Barbarce i Stowarzyszenie „Tilia” zapraszają mieszkańców Torunia do udziału w akcji edukacyjnej pn. „Niska emisja- palący problem”, która realizowana jest dzięki wsparciu Gminy Miasta Toruń w ramach projektu pn. „Toruń dba o środowisko dla przyszłych pokoleń”

KIEDY: 19 WRZEŚNIA 2021 R. (NIEDZIELA) GODZ 14.00-18.00
MIEJSCE: OSADA LEŚNA BARBARKA
DLA KOGO: DLA KAŻDEGO
BEZPŁATNIE!
W PROGRAMIE:

• prezentacja informacji na temat przyczyn zanieczyszczeń powietrza oraz niskiej emisji jej przyczyn, objawów i skutków,
• plansze przedstawiające mapy zanieczyszczenia powietrza na terenie woj. kujawsko- pomorskiego
• doświadczenia, gry i zabawy edukacyjne zawiązane z zagadnień ochrony powietrza, odnawialnym źródłami energii
• zadania aktywizującej karty pracy, kolorowanki
• warsztaty plastyczne – ozdabianie maseczek przeciwpyłowych i wykonywanie plakatów - chmurki zachęcające do ochrony powietrza.

PONADTO:
W czasie wydarzenia skorzystać będzie można z punktu konsultacyjno-informacyjnego do obsługi Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" oraz stanowiska edukacyjno- promocyjnego dla mieszkańców GMT dotyczące możliwości ubiegania się o dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji na terenie Torunia, przygotowanego przez Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia.