Akcja edukacyjna pn. "Ocal planetę - zmniejsz swój ślad ekologiczny"

Stowarzyszenie „Tilia” oraz Szkoła Leśna na Barbarce zapraszają do udziału w akcji edukacyjnej pn. „Ocal planetę - zmniejsz swój ślad ekologiczny”, której celem jest uświadamianie osobistej odpowiedzialności każdego z nas za zmiany klimatu oraz uzmysłowienie zależności pomiędzy zachowaniami życia codziennego a zmianami klimatu.

Termin akcji: 5 czerwca 2022r., godz. 10.00-18.00

Miejsce akcji: polanka przy stawie na Barbarce

Odbiorcy akcji: mieszkańcy Torunia, w tym dzieci, młodzież, osoby dorosłe,

W programie:

- gra edukacyjna dotyczącej właściwych ekologicznych zachowań zmniejszających negatywny wpływ na zmiany klimatu,

- kącik plastyczny z kolorowankami, zadaniami tematycznymi, mapą atrakcji turystycznych w naszym województwie,

- tworzenie „Deklaracji Toruńczyka” – poprzez wypisanie postanowień prośrodowiskowych,

 

Jeśli jesteś zainteresowany Akcją a jednocześnie chcesz zmniejszyć swój wpływ na środowisko – na spotkanie przyjdź pieszo, przyjedź rowerem lub skorzystaj ze zbiorowego transportu!

Akcja jest realizowana w ramach projektu pn. „Toruń dba o środowisko dla przyszłych pokoleń” . Całkowity koszt realizacji projektu: 160 460,00 zł, dotacja na realizację projektu ze środków Gminy Miasta Toruń w wysokości: 95 000,00 zł.