Zapraszamy na obchody dnia świętej Barbary organizowane przez parafię św. Antoniego

Parafia św. Antoniego  zaprasza na obchody dnia św. Barbary połączoną
z II ZLOTEM BARBAR w dniu 4 grudnia (ndz.) 2022 r.

Wydarzenie to ma następujące cele:
•    zapoznanie uczestników z postacią Św. Barbary;
•    zaznajomienie z grupami zawodowymi, którym patronuje ta wyjątkowa święta (górnicy, flisacy, artylerzyści, pracownicy służby więziennej);
•    integracja lokalnej społeczności, w tym w sposób szczególny kobiet noszących imię Barbara.
PROGRAM:
13:00    Msza Św. przed kaplicą Św. Barbary
13:45    uroczysty przemarsz do groty Św. Barbary (ok. 10 min.)
        odmówienie litanii do Św. Barbary
        rozesłanie
14:15    spotkanie przy ognisku na polanie
        skromny poczęstunek przy muzyce biesiadnej i akordeonie
        prezentacja postaci Św. Barbary
17:00    zakończenie