Zapraszamy na bezpłatne warsztaty przyrodnicze w Szkole Leśnej na Barbarce

Stowarzyszenie „Tilia” oraz Szkoła Leśna na Barbarce zapraszają nauczycieli toruńskich przedszkoli i szkół  wraz z uczniami do udziału w dofinansowanych warsztatach terenowych. Dla chętnych proponujemy warsztaty o tematyce służącej kształtowaniu postaw proekologicznych oraz szerzeniu wiedzy na temat zmian klimatu. Zajęcia będą realizowane głównie na terenie Osady Leśnej na Barbarce oraz w przylegającym do niej lesie. W ramach działania planuje się przeprowadzanie warsztatów z  następujących tematów:

  • Ochrona przyrody - realizowane kwiecień- grudzień 2023,
  • Ochrona ptaków i ich siedlisk – realizowane kwiecień-czerwiec 2023,
  • Energia a środowisko - realizowane maj -czerwiec 2023,
  • Poznajemy owady zapylające - maj-sierpień 2023,
  • Oszczędzam wodę, dbam o jej jakość – sierpień - grudzień 2023.

Zgłoszenia na warsztaty przyjmowane są w trybie ciągłym pod nr telefonu 56 657 60 85, w godz. 8.00-16.00.

Warsztaty terenowe realizowane są w ramach projektu pn. „Toruń dba o środowisko dla przyszłych pokoleń”. Całkowity koszt realizacji projektu: 150 320,00 zł, dotacja na realizację projektu ze środków Gminy Miasta Toruń w wysokości 90 000,00 zł.