Get Adobe Flash player
09.10.2019

Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w corocznym jesiennym Barbarkowy Biegu Przełajowym


Regulamin Barbarkowego Biegu Przełajowego 2019

1.    Organizatorzy:  
•    Stowarzyszenie „Tilia” wraz ze Szkołą Leśną na Barbarce ul. Przysiecka 13; 87-100 Toruń, tel./fax. 056/ 657 60 85
•    Klub Maratoński UMK Toruń
2.    Termin i miejsce:
•    20 października 2019 r, start biegu godz. 11.00
•    Osada Leśna Barbarka, ul. Przysiecka 13; 87-100 Toruń– start i meta przy Szkole Leśnej na Barbarce.
3.    Cele imprezy:
•    upowszechnienie biegu przełajowego jako formy czynnego wypoczynku,
•    promocja zdrowego trybu życia.
4.    Trasa i dystanse:
Biegi odbędą się na terenach leśnych przyległych do Osady Leśnej Barbarka w czterech kategoriach wiekowych (decyduje rok urodzenia). W przypadku kategorii dziecięcych jeśli zgłosi się mało chętnych dopuszcza się połączenie dwóch starszych grup :
•    dzieci do 6 lat – 600 m (kategorie: dziewczęta i chłopcy),
•    dzieci od 7 do 10 lat – 600 m (kategorie: dziewczęta i chłopcy)
•    młodzież 11-15 lat – 1200 m (kategorie: dziewczęta i chłopcy),
•    młodzież (od 16 lat) i dorośli – 5 km (kategorie: kobiety i mężczyźni).
•    młodzież (od 16 lat) i dorośli – 10 km (kategorie kobiety i mężczyźni).
5.    Zgłoszenia i opłaty:
•    Warunkiem uczestnictwa w biegu jest osobiste pisemne zgłoszenie w dniu imprezy w godz. 10.00 – 10:45 w biurze zawodów na polanie w Osadzie Leśnej Barbarka oraz  podpisanie Oświadczenia Uczestnika Barbarkowego Biegu Przełajowego/ Oświadczenia Opiekuna Uczestnika Barbarkowego Biegu Przełajowego,
•    opłata wpisowa do biegu wynosi 10 zł (płatna przy zgłoszeniu), dzieci zwolnione z opłaty startowej.
6.    Nagrody:
W biegach dla uczestników przygotowane zostaną następujące upominki:
•    dzieci do lat 6 –  dyplomy i upominki za zajęcie I, II i III miejsca (w 2 kategoriach: dziewczęta i chłopcy), dla wszystkich uczestników dyplomy
•    dzieci 7-10 lat – dyplomy i upominki za zajęcie I, II i III  miejsca (w 2 kategoriach: dziewczęta i chłopcy), dla wszystkich uczestników dyplomy za uczestnictwo
•    młodzież 11-15 lat - dyplomy i upominki za zajęcie I, II i III  miejsca (w 2 kategoriach: dziewczęta i chłopcy), dla wszystkich uczestników dyplomy
•    młodzież i dorośli – dyplomy i upominki za zajęcie I, II i III miejsca (w 2 kategoriach: kobiety i mężczyźni) w biegu na 5 km i na 10 km,
6.    Trasa oznaczona jest w newralgicznych miejscach  biało-czerwoną taśmą.
7.    Start i meta w formie baneru ustawione zostały na terenie Osady Leśnej na Barbarce.
8.    Przed i po biegu zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z szatni.
9.    Postanowienia końcowe:
•    każdy uczestnik w trakcie biegu otrzyma wodę mineralną, na mecie natomiast poczęstunek (kiełbaska, chleb, ketchup, musztarda, herbata)
•    po biegu będzie można uczestniczyć w integracyjnym ognisku,
•    uczestnicy biegu przyjeżdżają na własny koszt.
12.    Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych.
13.    W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzygają Organizatorzy.