Get Adobe Flash player
23.05.2018

Zapraszamy dzieci z rodzin wielodzietnych z Torunia do udziału w bezpłatnych półkoloniach letnich na Barbarce


Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku 7-13 lat do udziału w półkoloniach letnich organizowanych przez Stowarzyszenie "Tilia" na Barbarce w ramach projektu pn "Człowiek, środowisko, integracja. Ekowakacje na Barbarce"

Organizator: Stowarzyszenie „Tilia”

Miejsce: Szkoła Leśna na Barbarce, ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń

Dla kogo: dzieci w wieku szkoły podstawowej  (7 -13 lat) z Gminy Miasta Toruń, pochodzące z rodzin wielodzietnych, mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci

Kiedy: do wyboru jeden z trzech sześciodniowych turnusów (w każdym 10 uczestników) 

·      I turnus 9-14 lipca 2018 r.

·       II turnus 16-21 lipca 2018 r.

·      III turnus 23-28 lipca 2018 r.

W programie:

·         dla dzieci od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 zajęcia edukacyjne, sportowe i rekreacyjne oraz warsztaty plastyczne (wychowawca półkolonii będzie opiekował się dziećmi w godzinach 7.30-16.30 )

·         dwa posiłki: II śniadanie oraz obiad,

·         szóstego dnia każdego z turnusów tj.  w sobotę trzygodzinne spotkanie integracyjne dla rodzin uczestników półkolonii (10 rodzin po ok. 5-6 osób, łącznie ok. 50- 60 osób) - w czasie tego spotkania turniej rodzinny, na koniec wspólne ognisko z kiełbaskami.

Zgłoszenia: W celu zgłoszenia uczestnictwa w półkoloniach należy przesłać wypełnioną karty zgłoszenia w formie elektronicznej w terminie  od 28 maja 2018 r. od godz. 8.00 do 1 czerwca 2018 r. do godz. 16.00 na adres do  e-mail: k.marke@szkola-lesna.torun.pl, UWAGA! Liczy się data wpływu  zgłoszenia na naszą skrzynkę pocztową. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu półkolonii oraz regulaminu rekrutacji uczestników półkolonii. Przesłanie karty zgłoszenia nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem dziecka na półkolonie. Udział w półkoloniach potwierdzany będzie przez pracownika Szkoły Leśnej na Barbarce .

FINANSOWANIE: Gmina Miasta Toruń – półkolonie są bezpłatne dla uczestników

Szczegółowe informacje o projekcie, kartę zgłoszenia, regulaminy półkolonii i rekrutacji znajdziecie Państwo w zakładce Projekty- kliknij tutaj

tilia.org.pl/index.php