Get Adobe Flash player
16.05.2016

Zapraszamy na podsumowanie konkursu na komiks pn "Masz wybór segreguj odzyskuj- ODPADY OPKOAWNIOWE"


Zapraszamy  uczestników konkursu wraz z opiekunami na podsumowanie konkursu na komiks, które odbędzie się 6 czerwca 2016 r. (poniedziałek) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej w budynku Dworek w Osadzie Leśnej na Barbarce. Laureaci konkursu otrzymają osobiste zaproszenie za pośrednictwem nauczycieli/opiekunów.

W czasie podsumowania wręczone zostaną nagrody i dyplomy laureatom konkursu, a także podziękowania dla ich opiekunów. Zdobywcy  miejsc od I do III otrzymają jako nagrodę sprzęt elektroniczny firmy IBL ( I miejsce -  bezprzewodowe słuchawki, II i III miejsce - przenośne głośniki), natomiast osoby, które zdobyły wyróżnienia otrzymają albumy książkowe.

W podsumowaniu wezmą udział członkowie jury, którzy zaprezentują i omówią prace laureatów. Przygotowana zostanie wystawa prac konkursowych  oraz  wydany w formie publikacji komiks z wybranymi nagrodzonymi  pracami.

Laureatom, którzy nie będą mogli być obecni na podsumowaniu, nagrody przekazane zostaną za pośrednictwem poczty i nauczycieli/opiekunów.

Serdecznie zapraszamy do udziału.