Get Adobe Flash player
10.06.2016

19 czerwca 2016 r.. - Barbarkowy Rajd Rowerowy. Zapraszamy do udziału !


Regulamin Barbarkowego Rajdu Rowerowego 2016

 1.      Organizator i biuro rajdu - Szkoła Leśna na Barbarce, ul. Przysiecka 13; 87-100 Toruń, tel./fax. 056/ 657 60 85

 

2.      Termin i miejsce: rajd odbędzie się 19 czerwca 2016 r., na terenie Osady Leśnej Barbarka i okolicznym lesie. Początek i koniec rajdu przy Szkole Leśnej na Barbarce. Start rajdu planowany jest na godzinę 10.00. Jeśli  uczestników rajdu będzie dużo start będzie obywał się  od godziny 10.00 w  grupach do 50 osób co 10 minut.

 

3.      Cele imprezy: popularyzacja turystyki rowerowej jako jednej z form zdrowego wypoczynku. Doskonalenie współdziałania i współżycia w grupie oraz życia na co dzień z przepisami ruchu drogowego.

 

4.      Dystans: rajd odbywa się na trasie ok. 15 kilometrów po drogach leśnych. Na trasie wyznaczone są punkty kontrolne. Za ukończenie rajdu uważa się uzupełnienie karty kontrolnej, po którą należy się zgłosić u organizatora przed startem.

 

5.      Zgłoszenie uczestnictwa: warunkiem uczestnictwa w rajdzie rowerowym jest zgłoszenie udziału w rajdzie w dniu imprezy  w godz. 9.00-10.00 i podpisanie oświadczenia uczestnika/opiekuna uczestnika w biurze rajdu. Należy podać imię, nazwisko i wiek oraz numer telefonu komórkowego. Zgłoszenie uczestnictwa w rajdzie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. W przypadku osób nieletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów na udział w rajdzie. Wpisowe wynosi 10 zł.

 

6.      W tegorocznym rajdzie dodatkowo rozegrana zostanie kategoria Rower Miejski.

Mogą w niej wziąć udział osoby, które w danym dniu wypożyczą Rower Miejski z dowolnej stacji Bezobsługowej Wypożyczalni Roweru Miejskiego na terenie Torunia.

 

7.    Losowo wybrani uczestnicy otrzymają drobne nagrody. Warunkiem otrzymania nagrody

       jest przejechanie całej trasy rajdu, a także uzupełnienie pobranej karty w punktach

       kontrolnych i jej oddanie po ukończonym rajdzie.

       Dla najmłodszych przygotowano okolicznościowe dyplomy.

       W kategorii Rower Miejski zwycięzcy zostanie przyznana odrębna nagroda,

       ufundowana przez Bezobsługową Wypożyczalnię Roweru Miejskiego w Toruniu.

 

8.    Postanowienia końcowe:

-          W związku z poruszaniem się po drodze należy bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu drogowego, nie ścigać się i zachowywać ostrożność- rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się w czasie rajdu jest zabronione.

-          Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne urazy powstałe podczas rajdu.

-          Przed rajdem należy sprawdzić stan techniczny swojego roweru- startuj na sprzęcie sprawnym.

-          Każdy uczestnik w trakcie rajdu otrzyma wodę mineralną i zestaw ogniskowy (tj. kiełbaskę, chleb, ketchup/musztardę)

-          Uczestnicy rajdu przyjeżdżają na własny koszt.

-          Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Rajdzie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną.

9.      W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.