Get Adobe Flash player
15.11.2018

Wyniki konkursu plastycznego pn. „Chrońmy powietrze –przeciwdziałajmy niskiej emisji”W okresie od września do listopada Szkoła Leśna na Barbarce oraz Stowarzyszenie „Tilia” przeprowadziły konkurs plastyczny dla dzieci z placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Torunia.

Celem konkursu było podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Miasta Toruń w zakresie tematu „niskiej emisji”, wskazanie zagrożeń wynikających z „niskiej emisji” dla zdrowia ludzi i środowiska oraz wskazanie działań mających na celu poprawę jakości powietrza.

W konkursie udział wzięło 562 uczniów z 32 przedszkoli oraz  92 uczniów  z  klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Poniżej przedstawiamy wyniki konkursu. Laureaci i wyróżnieni otrzymają nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy, nagrody zostaną przesłane pocztą. W celu zaprezentowania szczegółów pracownik Szkoły Leśnej na Barbarce skontaktuje się z nauczycielem/opiekunem.

 

Kategoria wiekowa: klasy I-III szkoły podstawowej

I miejsce uczeń ze Szkoły Podstawowej nr 28 w Toruniu

II miejsce uczennica ze  Szkoły Podstawowej nr 28 w Toruniu

III miejsce uczeń ze Szkoły Podstawowej nr 28 w Toruniu

Wyróżnienie:


uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 28 w Toruniu

 

Kategoria wiekowa: klasy IV-VIII szkoły podstawowej


I miejsce uczennica ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Toruniu

II miejsce uczeń ze  Szkoły Podstawowej nr 3 w Toruniu

III miejsce uczennice ze Szkoły Podstawowej nr 35 w Toruniu (2 osoby)

 

Wyróżnienie:

uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 35 w Toruniu,

 

Kategoria wiekowa: klasy szkół ponadpodstawowych


I miejsce uczennica z Zespołu Szkół Technicznych

II miejsce uczennica z Zespołu Szkół Technicznych

III miejsce uczennica z Zespołu Szkół Technicznych

 

Serdecznie gratulujemy laureatom i dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.