Get Adobe Flash player
11.12.2018

Projekt „Halo, halo Świat Cię woła. Warsztaty edukacji globalnej” - relacja


W ramach projektu pn. „Halo, halo Świat Cię woła. Warsztaty edukacji globalnej” na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce w Toruniu zrealizowano warsztaty edukacyjne poświęcone problemom globalnym. W warsztatach udział wzięli uczniowie z 4 toruńskich SP:
SP nr 2 im. Adama Mickiewicza,
SP Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Dominika Savio,
SP nr 35 im. Polskich Olimpijczyków
oraz SP nr 13 im. św. Jana Pawła II - łącznie 87 uczestników z kl. VI, VII, VIII oraz kl. III gimnazjum.
Warsztaty były częścią kształcenia obywatelskiego, które miało za zadanie uświadomić uczestnikom istnienie zjawisk i współzależności globalnych łączących ludzi i miejsca w krajach rozwiniętych i rozwijających się, mających wpływ m.in. na klimat, żywność, wodę, gospodarowanie odpadami itp.  Uczestnicy poznali sylwetkę i działania Allena Ottaro - wolontariusza, a obecnie założyciela i dyrektora Catholic Youth Network for Environmental Sustainability in Africa.
Całość zwieńczyło spotkanie podsumowujące na które zaproszenie przyjęli wybrani reprezentanci klas biorących udział w projekcie.
Podczas spotkania podsumowującego działania projektu przedstawiciele szkół wypracowali wspólne działania na rzecz nowego - założonego przez wieloletniego wolontariusza Stowarzyszenia "Tilia" - Allena Ottaro, ośrodka edukacji ekologicznej w Kenii.
Zarys - koncepcja działań poniżej:

1. Nagrywać krótkie filmy edukacyjne pokazujące świat idealny – ŚWIAT  BEZ  ŚMIECI.
2. Nagrywać krótkie filmy instruktażowe np. o recyklingu, które zachęcałyby wszystkich do działania.
3. Dawać swoim zachowaniem dobry przykład, promować w szkołach EKOzasady.
4. Budować śmietniki, wprowadzić i promować segregację śmieci.
5. Zorganizować międzynarodową wymianę uczniów.
6. Zorganizować zbiórkę baterii oraz plastikowych nakrętek, które można byłoby zamienić na pieniądze.
7. Zorganizować zbiórkę pieniędzy na wywóz i recykling śmieci oraz oczyszczenie miejsc bardzo zaśmieconych.
8. Podejmować działania w grupie, DZIAŁAĆ RAZEM.
9. Wysyłać rówieśnikom książki w języku angielskim.
10. Zbierać ubrania dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.
11. Zorganizować zbiórkę pieniędzy dla potrzebujących.
Projekt współfinansowany jest w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.