Get Adobe Flash player
02.12.2013

Zapraszamy do udziału w projekcie i szkoleniu dotyczącym ekonomii społecznej


Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży oraz Stowarzyszenie "Tilia" zaprasza podmioty ekonomii społecznej (organizacje pozarządowe, spółdzielnie pracy, spółdzielnie socjalne, instytucje rynku pracy, pomocy i integracji społecznej) oraz osoby fizyczne w tym również bezrobotnych z terenu woj. kujawsko - pomorskiego z powiatów: chełmińskiego, aleksandrowskiego, toruńskiego, m. Toruń do uczestnictwa w projekcie pn. "Ośrodek wsparcia ekonomii społecznej w Toruniu". Projekt jest realizowany w okresie październik 2013 - wrzesień 2015.

W ramach projektu organizowane są szkolenia m.in. w zakresie podstaw prawnych, finansowych, marketingowych, zakładania podmiotów Ekonomii Społecznej a także pozyskiwania i zarządzania funduszami.

Najbliższe szkolenie:

-         Tytuł: "Spółdzielnia socjalna krok po kroku"

(szkolenie jest wstępem do działań mających na celu założenie spółdzielni socjalnej w ramach Ośrodka wsparcia ekonomii społecznej w Toruniu)

-         Miejsce: Szkoła Leśna na Barbarce, ul. Przysiecka 13, Toruń (w przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu proszę o kontakt - na miejsce nie dojeżdża komunikacja miejska)

-         Termin: 5.12.2013  w godz. 9.00-17.00 (8 godz.) z przerwą na obiad

-         Osoba prowadząca szkolenie: Zofia Ziemba - trener i doradca

-         Termin nadsyłania zgłoszeń: 3.12.2013 r.

       (fax 056 657 60 85 , email: tilia@tilia.org.pl

-         Liczba miejsc na szkolenie ograniczona, liczy się kolejność nadsyłania zgłoszeń, zgłoszenia będą potwierdzane mailowo)

W załącznikach znajdziecie Państwo kartę zgłoszenia na szkolenie oraz program proponowanego szkolenia. Szkolenie jest  bezpłatne. W ramach szkolenia otrzymają Państwo materiały szkoleniowe.

Przesłanie zgłoszenia na szkolenie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń oraz przystąpienia do projektu.

W przypadku uczestniczenia pierwszy raz w szkoleniu w ramach w/w projektu, uczestnik zobowiązany jest przed zajęciami do wypełniania formularza i podania danych osobowych (proszę zabrać dowód osobisty). Tym samym staniecie się Państwo uczestnikami projektu i będziecie mogli uczestniczyć w innych szkoleniach. Osoby reprezentujące instytucję, np. podmiot ekonomii społecznej lub jednostkę samorządu terytorialnego po zakwalifikowaniu na szkolenie otrzymają drogą mailową formularz, który podpisany i podpieczętowany będą zobowiązane przynieść ze sobą na szkolenie.

Ponadto, w ramach projektu funkcjonuje także Punkt Doradztwa Ekonomii Społecznej przy Pl. Św. Katarzyny 9,  87-100 Toruń, którego  celem jest  udzielanie  wsparcia podmiotom Ekonomii Społecznej i kierowania do dalszych usług specjalistycznych w zakresie informacji prawnych, księgowych i marketingowych. Osobą prowadzącą punkt jest Pan Przemysław Kamycki e- mail: pkamycki@ecwm.org.pl tel. 56 65 22 240. Zachęcamy do skorzystania z oferty.

Zachęcamy do skorzystania z oferty. Szczególnie zapraszamy osoby zatrudnione w podmiotach ekonomii społecznej, osoby bezrobotne oraz te, które są zainteresowane założeniem spółdzielni socjalnej!

Załączniki: