Get Adobe Flash player

Projekty realizowane i zakończone przez Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne "Tilia" w 2009 r.

1.Gmina Miasto Toruń – „Szkoła Leśna na Barbarce” projekt edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży Gminy Toruń,
2. Gmina Miasto Toruń i Mechanizm Finansowy EOG– „Człowiek, środowisko, integracja” projekt edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży z województwa kujawsko-pomorskiego,
3. Gmina Miasta Toruń – „Żyjmy zdrowo na sportowo” - projekt realizowany w ramach Szkoły Leśnej na Barbarce,
4. Gmina Miasta Toruń- „Edukacja Ekologiczna w miejskim Schronisku dla Zwierząt”
5. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu –  „Amphibia –czynna ochrona płazów” projekt realizowany w ramach Szkoły Leśnej na Barbarce,
6. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – „Dobry dla przyrody, dobry dla siebie” projekt realizowany w ramach Szkoły Leśnej na Barbarce,
7. Fundusz Organizacji Pozarządowych oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – „Akademia 3R” – projekt realizowany w ramach Szkoły Leśnej na Barbarce przy współpracy z Polską Zieloną Siecią,
8. Fundusz Organizacji Pozarządowych oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – „Szkoły dla klimatu” projekt realizowany w ramach Szkoły Leśnej na Barbarce przy współpracy z Polską Zieloną Siecią,
9. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego – „Słoneczne lato” – projekt realizowany w ramach Szkoły Leśnej na Barbarce,
10. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego – „Osada Leśna Barbarka – promocja lokalnego produktu turystycznego” projekt realizowany w ramach Szkoły Leśnej na Barbarce,
11. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – „Człowiek, środowisko, integracja-tworzenie sieci „zielonych” szkół” - projekt realizowany w ramach Szkoły Leśnej na Barbarce,