Get Adobe Flash player

Edukacja ekologiczna w Miejskim Schronisku dla Zwierząt

Termin realizacji projektu: styczeń 2011 - grudzień 2011

Cele projektu:

  • zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie opieki nad zwierzętami, uwrażliwienie na ich los
  • poprawa poziomu aktywności jednostek i grup społecznych we właściwej opiece nad zwierzętami i niesieniu pomocy bezdomnym zwierzętom,

Działania:

  • pozyskiwanie i szkolenie dzieci i młodzieży z terenu gminy Miasta Toruń - 50 grup zorganizowanych,
  • organizacja konkursu dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych z klas I-III pn. ,,Zwierzę - mój przyjaciel?, 
  • organizacja konkursu dla uczniów z klas IV-VI szkół podstawowych pn. ,,List od pieska?,
  • organizacja imprezy pn. ,, Dzień Otwarty w Schronisku?,
  • prowadzenie kampanii w mediach: "Bądź odpowiedzialnym opiekunem?

Finansowanie:

Projekt sfinansowano ześrodków Gminy Miasta Toruń