Get Adobe Flash player

Bioróżnorodność biologiczna - grzyby

Termin realizacji projektu: lipiec - październik 2011

Cele projektu: 
-  zapoznanie społeczeństwa z problemami, przyczynami i skutkami spadku różnorodności gatunkowej,
 - zachęcenie do "zrównoważonego? korzystania ze środowiska,
-  zapoznanie z różnorodnością gatunkowa grzybów, 

- podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego,
-zwiększenie zaangażowania społecznego w sprawy środowiska przyrodniczego,
- wyrabianie prawidłowych postaw wobec zasobów przyrody żywej i nieożywionej
- wskazanie sposobów korzystania z zasobów środowiska zapewniających zrównoważony rozwój; 
- rozwijanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zamiłowań przyrodniczych oraz wrażliwości na potrzeby naturalnego środowiska,
- wsparcie budowania świadomości ekologicznej oraz osobistej odpowiedzialności za środowisko dzieci i młodzieży.

Beneficjenci:

Projekt skierowany jest do:
1. mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, Torunia i okolic, turystów,
2. nauczycieli i młodzieży ze szkół i przedszkoli województwa kujawsko - pomorskiego,
3. rodzin młodzieży ze szkół i przedszkoli województwa kujawsko-pomorskiego, /poprzez uczestnictwo dzieci w projekcie/Działania:

Działania:

W ramach projektu zostaną zorganizowane:

- konkurs wiedzy o grzybach skierowany do uczniów placówek oświatowych,

-impreza plenerowa "Grzybobranie na polanie?,

- spotkania otwarte- warsztaty z rozpoznawania grzybów

Finansowanie:
Projekt sfinansowano ze środków Ministestwa Środowiska w ramach Środowiskowych Priorytetów Polskiej Prezydencji. Projekt ten jest elementem kampanii promocyjnej prowadzonej w związku z przewodnictwem Polski w Radzie Unii Europejskiej.