Get Adobe Flash player

Dobry dla przyrody, dobry dla siebie

Termin realizacji projektu: styczeń - grudzień 2011

Cele projektu:

  • wspieranie działań mających na celu zwiększenie zaangażowania społecznego oraz poziomu odpowiedzialności indywidualnej w obszarze ochrony środowiska,
  • podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego,
  • wyrabianie prawidłowych postaw wobec zasobów przyrody ożywionej i nieożywionej,
  • rozbudzanie ciekawości świata.

Działania:

  • organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży z woj. kujawsko-pomorskiego -127 grup/klas z woj. kujawsko-pomorskiego,
  • organizacja konkursu fotograficznego dla dzieci i młodzieży z woj. kujawsko-pomorskiego,
  • organizacja konkursu na komiks dla dzieci i młodzieży z woj. kujawsko-pomorskiego

Finansowanie:

Projekt sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu