Get Adobe Flash player

Informacje o projekcie

PRZEJŚCIE NA STRONĘ INTERNETOWĄ PROJEKTU

Szkoła Leśna na Barbarce serdecznie zaprasza placówki oświatowe z terenu województw łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego do udziału w projekcie pn. "Człowiek, środowisko, integracja. Aktywna edukacja na obszarach chronionych" finansowanym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie skierowany do placówek oświatowych. Projekt będzie realizowany przez Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne "Tilia?.

 • Termin realizacji projektu: listopad 2010-marzec 2012
 • Cel projektu:
  popularyzacja obszarów Natura 2000, promocja obszarów chronionych pod względem atrakcji przyrodniczych i kulturowych, uświadomienie dzieciom i młodzieży oraz lokalnej społeczności konieczności ochrony cennego siedliska w celu jego zachowania dla następnych pokoleń, uzmysłowienie konieczności ochrony siedlisk w celu zapobieżenia wyginięciu gatunków oraz wsparcie procesów dydaktycznych poprzez organizację szkoleń dla nauczycieli nauczania zintegrowanego, przyrody i biologii. 
 • Działania realizowane w ramach projektu:
  1) Organizacja zajęć przyrodniczo-ekologicznych dla dzieci i młodzieży z 4 województw na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce /zajęcia bezpłatne do wyczerpania środków finansowych/.
  2) Organizacja pobytów 2, 3 - dniowych z programem edukacyjnym  /pobyty na Zielonej Szkole z dofinansowaniem do wyczerpania środków finansowych, - dofinansowanie obejmuje nocleg, zajęcia edukacyjne oraz przejazd grupy (do 300zł/1 grupa), uczestnik opłaca koszt wyżywienia i ewentualnych dodatkowych atrakcji /.
  3) Organizacja szkoleń dla nauczycieli dot. Obszarów Natura 2000, nauczycielom zostaną przekazane materiały dydaktyczne - scenariusze i karty pracy /udział obowiązkowy dla nauczycieli korzystających z dofinansowanych pobytów 2, 3- dniowych, w przypadku innych nauczycieli decyduje kolejność zgłoszeń do projektu dla uczestniczących w szkoleniach nauczycieli zwrot kosztów dojazdu i sfinansowany koszt noclegów/.
  4) Utworzenie strony internetowej projektu /obowiązkowy aktywny udział na stronie i forum projektu dla nauczycieli korzystających z  dofinansowanych pobytów 2, 3- dniowych/.
  5) Opracowanie informacji i materiałów edukacyjnych dotyczących wybranego obszaru chronionych, najlepiej Natura 2000 w pobliżu placówki oświatowej /obowiązkowe dla uczestników korzystających z dofinansowanych pobytów 2, 3- dniowych/.
  6) Prowadzenie zajęć terenowych z wykorzystaniem przekazanych materiałów dydaktycznych  na wybranym obszarze chronionym, najlepiej Natura 2000 w pobliżu placówki oświatowej i przesyłanie sprawozdań wg. podanego wzoru.  /obowiązkowe dla nauczycieli korzystających z dofinansowanych pobytów 2, 3- dniowych/.
  7) Wydanie posterów edukacyjnych pn. "Obszary Natura 2000. Bezcenne dziedzictwo? / postery zostaną przekazane do wszystkich zgłoszonych do projektu placówek/.
 • Promocja: strona internetowa projektu, materiały dydaktyczne, magnesy, certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu.

 

Nauczycieli zainteresowanych uczestnictwem w projekcie prosimy o uzupełnienie i odesłanie Karty Zgłoszenia do projektu faksem na nr tel. 056 657 60 85 lub na e-mail w.leszczynska@szkola-lesna.torun.pl. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 056 657 60 85.

 

Lista dokumentów do pobrania:

Karta zgłoszenia do projektu

Przykładowy harmonogram pobytu

Koszty projektu

Karta przyjazdu grupy na pobyt