Get Adobe Flash player

Leśniczówka w rezerwacie Las Piwnicki - modernizacja obiektu

Termin realizacji projektu: wrzesień 2012-czerwiec 2013

Działania:

  • Modernizacja obiektu Dworku Myśliwskiego w Rezerwacie Las Piwnicki do celów edukacji ekologicznej
  • Koszt inwestycji 399 828 zł
    • 70% - 279879,6 zł - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013
    • 30% - 119948,4 zł- Wojwódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Dworek Myśliwski (Leśniczówka) przed remontem

Dworek Myśliwski (leśniczówka) przed remonetm

Dworek Myśliwski (Leśniczówka) po remoncie

Finansowanie:

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013.
Projekt współfinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.