Get Adobe Flash player

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Dobry dla przyrody, dobry dla siebie. Kampania promocyjno-informacyjna na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Termin realizacji projektu: marzec 2012-czerwiec 2013

Cele projektu:

  • zwiększenie akceptacji zasad ochrony przyrody wśród społeczności lokalnej, poszerzenie wiedzy o zasobach przyrodniczych regionu, ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko.
  •  przeprowadzenie kampanii z zakresu propagowania ekologii, znajomości walorów przyrodniczych najbliższego otoczenia i propagowania postaw ekologicznych.

Działania:

  • Organizacja kampanii promocyjno – informacyjnej w formie zajęć przyrodniczo-ekologicznych dla dzieci i młodzieży z województwa kujawsko - pomorskiego na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce /zajęcia bezpłatne do wyczerpania środków finansowych/.
  • Organizacja kampanii promocyjno – informacyjnej w formie pobytów 2, 3 – dniowych z programem edukacyjnym  /pobyty na Zielonej Szkole z dofinansowaniem do wyczerpania środków finansowych, - dofinansowanie obejmuje nocleg oraz zajęcia edukacyjne; uczestnik opłaca transport, koszt wyżywienia i ewentualnych dodatkowych atrakcji .

 Finansowanie:

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013.
Projekt współfinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Dokumenty do pobrania:

zaproszenie do projektu, karta zgłoszenia, harmonogram pobytu

Podsumowanie projektu

L.p.

Rodzaj pobytu

Liczba  grup

Liczba uczestników

Liczba zajęć

Liczba godzin

1.

Zajęcia jednodniowe

172

3854

172

344

2.

Pobyty dwudniowe

46

1138

92

184

3.

Pobyty  trzydniowe

46

1150

184

368

RAZEM

264

6142

448

896