Get Adobe Flash player

Kampania promocyjno-informacyjna oraz aktywna edukacja dotycząca zagospodarowania elektroodpadów na terenie województwa kujawsko-pomorskiego , warmińsko-mazurskiego , zachodniopomorskiego i pomorskiego"

Opis projektu:

Projekt będzie realizowany przez Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne „Tilia” od października 2012r do grudnia 2013r. na terenie czterech województw: kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego. Biuro projektu ma siedzibę w Szkole Leśnej na Barbarce w  Toruniu.
Projekt ma na celu zaangażowanie społeczeństwa w zbiórkę, odzysk i recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Adresatami akcji są wszyscy, którzy nie wiedzą, co zrobić
z elektrozłomem trzymanym w domach, a chcą się go pozbyć w prawidłowy sposób - zgodnie
z prawem, nie szkodząc jednocześnie środowisku. Istotne jest też uświadomienie  mieszkańcom województw kujawsko – pomorskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego i warmińsko – mazurskiego zasad zawartych w ustawie o  Ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym, w tym o obowiązkach  użytkownika sprzętu. Jednocześnie projekt ma za zadnie uświadomienie obowiązków gmin i dostawców sprzętu oraz firm specjalizujących się w odzysku.
Ważnym celem kampanii jest również rozbudzenie świadomości, że zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny nie jest bezwartościowym śmieciem, poddane recyklingowi - przyczynią się do znacznych oszczędności. Innowacyjnym elementem projektu jest edukowanie na temat odzysku sprzętu i wprowadzanie sytemu CERREC w Polsce wzorem krajów z UE. W ramach projektu  przewiduje się m.in. przeprowadzenie kampanii promocyjno – informacyjnej dot. roli systemu CERREC (CERREC – Central Europe Repair & Re-use Centres (Europejskie Sieci i Centra Napraw i Ponownego Wykorzystania) w zagospodarowaniu „elektrośmieci”. Program CERREC będzie wdrażany w woj. Kujawsko – Pomorskim.

Planowane działania:

1. Organizacja kampanii medialnej (audycje TV, spoty edukacyjne,  społeczne – informacyjne
 i problemowe) w 4 ośrodkach regionalnych Telewizji Polskiej województw kujawsko – pomorskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego i warmińsko – mazurskiego.
2. Organizacja 6 szkoleń dla 120 nauczycieli w 3 województwach: kujawsko – pomorskim, pomorskim i warmińsko – mazurskim wraz z materiałami edukacyjnymi i promocyjnymi.
3. Organizacja konkursu na historie rysunkowe oraz hasło dotyczące zagospodarowania odpadów elektrycznych i elektronicznych dla klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych
z województw kujawsko – pomorskiego, pomorskiego i warmińsko – mazurskiego.
4. Organizacja 6 akcji w miastach województw kujawsko – pomorskiego, pomorskiego i warmińsko – mazurskiego.
5. Organizacji pikniku w Toruniu na terenie Osady Leśnej na Barbarce połączonego z relacją  w Telewizji Regionalnej.
6. Działania promocyjne projektu:
• strona internetowa – portal informacyjny,
• wydanie broszury informacyjnej,
• wydanie ulotki  informacyjnej,
• wydanie plakatów przeznaczonych do gmin, sklepów i szkół,
• wydanie kalendarzy,
• mailing,
• aplikacje na komputer i komórkę,
• wsparcie promocji poprzez uzyskanie patronatów Urzędów Marszałkowskich województw  kujawsko – pomorskiego, pomorskiego i warmińsko – mazurskiego oraz Ministra Środowiska.
7. Wizyta studyjna w jednym z krajów Unii Europejskiej.

Finansowanie: