Get Adobe Flash player

Projekty zrealizowane i zakończone przez Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne "Tilia" w 2008 roku

1.Gmina Miasto Toruń – Edukacja Ekologiczna w Ogrodzie Zoobotanicznym w Toruniu, w ramach Ośrodka Edukacji Przyrodniczo – Ekologicznej,
2.Gmina Miasto Toruń – „Szkoła Leśna na Barbarce” projekt edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży Gminy Toruń,
3.Gmina Miasto Toruń i Mechanizm Finansowy EOG– „Człowiek, środowisko, integracja” projekt edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży z województwa kujawsko-pomorskiego,
4.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu –„Amphibia –czynna ochrona płazów” projekt realizowany w ramach Szkoły Leśnej na
  Barbarce,
5.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – „Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z województwa kujawsko-pomorskiego na terenie
 Osady Leśnej Barbarka”” projekt realizowany w ramach Szkoły Leśnej na
      Barbarce,
6.Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – „Kupuj odpowiedzialnie” – projekt realizowany w ramach Szkoły Leśnej na
  Barbarce przy współpracy z Polską Zieloną Siecią,
7.Środki Przejściowe 2005 – „Kupuj odpowiedzialnie”– kampania edukacyjna realizowana w ramach Szkoły Leśnej na Barbarce przy współpracy z Polską Zieloną Siecią,
8.Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego – „Kocioł kulturalny” – impreza historyczno-ekologiczna realizowana w ramach Szkoły Leśnej na Barbarce,
9.Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego – „Zielony wypoczynek” –promocja sieci ścieżek turystyczno-edukacyjnych” projekt realizowany w ramach Szkoły Leśnej na Barbarce,
10.Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego – „Osada Leśna Barbarka – atrakcja turystyczna regionu” projekt realizowany w ramach Szkoły Leśnej na Barbarce,
11.Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Wsparcie działalności edukacyjnej Toruńskiego Stowarzyszenia Ekologicznego „Tilia”.