Get Adobe Flash player

Osada Leśna Barbarka - atrakcja turystyczna regionu

Cele projektu:

  • wydanie folderów i materiałów promujących Osadę Leśną na Barbarce,
  • upowszechnianie, promocja i rozwój krajoznawstwa i turystyki w woj. kuj-pom.,
  • promocja sieci ścieżek turystyczno-edukacyjnych na terenie lasu Barbarka,
  • zwiększenie atrakcyjności i poprawa warunków oferowanych usług turystycznych na terenie Osady Leśnej Barbarka,
  • promowanie aktywnych, sportowych form spędzania wolnego czasu,


Działania:

  • opracowanie i wydanie folderu promującego Osadę Leśna na Barbarce,

 

Finansowanie:

 Projekt sfinansowano ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu