Get Adobe Flash player

Kupuj odpowiedzialnie! - Twoje pieniądze kształtują świat. 01.01.2008-31.10.2008

Nazwa Projektu:
Kupuj odpowiedzialnie!-Twoje pieniądze kształtują świat. Program aktywnej edukacji obywatelskiej połączony ze społeczną kampanią informacyjną  

Okres realizacji: 01.01.2008 - 31.10.2008

Cel projektu:
Aktywna edukacja obywatelska w zakresie odpowiedzialnej (zrównoważonej) konsumpcji, nastawiona na kształtowanie postaw proekologicznego konsumenta wśród młodzieży, połączona ze społeczną kampanią informacyjną.

Odbiorcy projektu:
- młodzież w wieku 13-19 lat - beneficjenci zaplanowanych działań edukacyjnych
- osoby korzystające z porad Regionalnych Punktów Edukacyjno - Informacyjne
- osoby będące odbiorcami społecznej kampanii informacyjnej

Działania:
1. Regionalne punkty Edukacyjno-Informacyjne.
2. Szkolenia z zakresu zrównoważonej konsumpcji w szkołach.
3. Społeczna kampania informacyjna w mediach.
4. Portal www.ekonsument.pl

Zespół realizujący:
Polska Zielona Sieć we współpracy z organizacjami członkowskimi - w województwie kujawsko-pomorskim Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne "Tilia"

Finansowanie:
Projekt finansowany jest ze środków Uni Europejskiej w ramach Programu Środki Przejściowe 2005.

Konsultantka:
Monika Krauze
Stowarzyszenie Ekologiczne "Tilia"
Szkoła Leśna na Barbarce
ul. Przysiecka 13
87-100 Toruń
tel./fax: 0-56/655-66-98
e-mail: krauzem@konto.pl