Get Adobe Flash player

Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z woj. kujawsko-pomorskiego

Termin realizacji projektu: styczeń - grudzień 2008

Cele projektu:

  • wspieranie działań mających na celu zwiększenie zaangażowania społecznego oraz poziomu odpowiedzialności indywidualnej w obszarze ochrony środowiska,
  • podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego,
  • wyrabianie prawidłowych postaw wobec zasobów przyrody ożywionej i nieożywionej,
  • rozbudzanie ciekawości świata.

Działania:

  • warsztaty dla grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce

           - warsztaty fotograficzno-przyrodnicze,

           - warsztaty artystyczno-przyrodnicze,

  • edukacja ekologiczna dzieci i osób dorosłych z wykorzystaniem ścieżek edukacyjno-przyrodniczych,
  • konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży z woj. kujawsko-pomorskiego,
  • konkurs plastyczny na komiks z cyklu "Historie Leśne"

Finansowanie:

Projekt sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu