Get Adobe Flash player

Kupuj odpowiedzialnie! - Twoje pieniądze kształtują świat. Kampania 01.07.2008-31.12.2008

Nazwa Projektu:
Kupuj odpowiedzialnie!-Twoje pieniądze kształtują świat. Program aktywnej edukacji obywatelskiej połączony ze społeczną kampanią informacyjną  

Okres realizacji: 01.07.2008 - 31.12.2008

Cel projektu:
Aktywna edukacja obywatelska w zakresie odpowiedzialnej (zrównoważonej) konsumpcji, nastawiona na kształtowanie postaw proekologicznego konsumenta wśród młodzieży, połączona ze społeczną kampanią informacyjną.

Odbiorcy projektu:
- młodzież w wieku 13-19 lat - beneficjenci zaplanowanych działań edukacyjnych
- osoby będące odbiorcami społecznej kampanii informacyjnej

Działania:
1. Szkolenia z zakresu zrównoważonej konsumpcji w szkołach.
2. Społeczna kampania informacyjna w mediach.
3. Portal www.ekonsument.pl

Zespół realizujący:
Polska Zielona Sieć we współpracy z organizacjami członkowskimi - w województwie kujawsko-pomorskim Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne "Tilia"

Finansowanie:

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Konsultantka:

Monika Krauze
Stowarzyszenie Ekologiczne "Tilia"
Szkoła Leśna na Barbarce
ul. Przysiecka 13
87-100 Toruń
tel./fax: 0-56/657-60-85
e-mail: krauzem@konto.pl