Get Adobe Flash player

Człowiek, środowisko, integracja

Termin realizacji projektu: 1 styczeń 2008 - 31 marzec 2010

Cele projektu:

 • podniesienie poziomu edukacji ekologicznej poprzez tworzenie sieci nauczania i szkoleń w woj. kuj-pom.,
 • utworzenie centrum edukacji ekologicznej w woj. kuj-pom. dla gmin i szkół z regionu,
 • utworzenie w woj. kuj-pom. sieci "zielonych" szkół, czynnie biorących udział w działaniach edukacyjnych,
 • promowanie i wprowadzenie w życie zasad zrównoważonego rozwoju wśród społeczeństwa

 Zakładane rezultaty projektu:

 • utworzenie centrum edukacji ekologicznej w woj. kuj-pom. dla gmin i szkół z regionu,
 • utworzenie ogólnopolskiej sieci "zielonych" szkół, czynnie biorących udział w działaniach edukacyjnych,
 • liczba szkół zaangażowanych w program - 250,
 • liczba uczestników zajęć - 16 000,
 • liczba nauczycieli - uczestników zajęć, warsztatów, szkoleń - 600

Działania:

 • organizacja kampanii i konkursów,
 • przygotowywanie programów edukacyjnych,
 • pozyskiwanie i szkolenie nauczycieli - koordynatorów szkolnych projektów,
 • pozyskiwanie i szkolenie dzieci i młodzieży - uczestników projektu,
 • zarządzanie i promocja

Finansowanie:

Projekt sfinansowano z dotacji z Mechanizmu Finansowego EOG oraz z budżetu Gminy Miasta Toruń