Get Adobe Flash player

Dobry dla przyrody, dobry dla siebie

Termin realizacji projektu: styczeń- grudzień 2012
Cele projektu:
-  podniesienie wiedzy i świadomości ekologicznej mieszkańców Torunia poprzez organizację zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, a także organizację pikniku edukacyjnego,

--rozwijanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zamiłowań przyrodniczych oraz wrażliwości na potrzeby naturalnego środowiska,

- zapoznanie z różnorodnością gatunkową i walorami przyrodniczymi kraju, a szczególnie okolic Torunia.

- wskazanie  sposoby właściwego zachowania się w terenie, co  wyrobi wśród uczestników projektu prawidłowe postawy wobec zasobów przyrody żywej i nieożywionej.

Działania:
- organizacja  zajęć ekologiczno-przyrodniczych dla 100 grup dzieci i młodzieży z placówek oświatowych Gminy Miasta Toruń
- organizacja imprezy plenerowej pn. "Grzybobranie na polanie"

Finansowanie:
Projekt sfinansowano ze środków Gminy Miasta Toruń