Get Adobe Flash player

Popularyzacja ekoturystyki na szlakach otaczających Osadę Leśna Barbarka

Termin realizacji projektu: kwiecień - październik 2012
Cele projektu:
-Celem głównym realizacji zadania publicznego jest propagowanie rozwoju oraz promocja indywidualnej i zbiorowej turystyki aktywnej o tematyce ekologicznej, w szczególności odnowienie, wspomaganie rozwoju i promocja szlaków turystycznych w zakresie aktywnej ekoturystyki.
-Cel główny uzupełniają również cele drugorzędne jakimi są: popularyzacja ekologicznego i zdrowego stylu życia oraz propagowanie i organizowanie aktywnych form wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych.
Działania:
-organizacja 3 około 3-4 godzinnych rajdów dla dzieci i młodzieży. W jednym rajdzie uczestniczyć będzie mogła grupa do 30 osób (minimum 15 osób).  Rajdy obywać się będą terminie od kwietnia do października. Rajdy piesze lub rowerowe zostaną zorganizowane na ścieżkach dydaktycznych w okolicach Osady Leśnej Barbarka tj.
- na szlaku "Barbarka- Stawy Przysieckie. Mozaika przyrody?
- na szlaku "Barbarka-Wiatrak w Bierzgłowie. XIX -wieczna wieś chełmińska?
- na szlaku "Barbarka-Las Piwnicki. Powrót do pierwotnego lasu?.
Rajdy rozpoczynać się będą w Osadzie Leśnej Barbarka, w której grupy spotkają się z przewodnikiem. Uczestnicy rajdów rowerowych będą korzystać bezpłatnie z wypożyczalni rowerowej znajdującej się w Osadzie Leśnej Barbarka. Przed każdym rajdem rowerowym pracownik techniczny będzie sprawdzał stan techniczny rowerów i dokonywał bieżących napraw.

Finansowanie:
Projekt sfinansowano ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego