Get Adobe Flash player

Warsztaty "Od ziarenka do bochenka" w wiatraku w Bierzgłowie w 2014 r.

Termin realizacji projektu: 1 kwietnia - 31 listopada 2014 r.

Cele projektu:
- promowanie kultury i historii regionu,
- podnoszenie wiedzy na temat  życia dawnej wsi,
- upowszechnianie zwyczajów i tradycji związanych z chlebem,
- zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturalnego wsi.

Projekt polega na

  • zorganizowaniu 10 trzygodzinnych warsztatów edukacji regionalnej dla grup zorganizowanych.

Na warsztatach uczestnicy dowiedzą się:
- w jaki sposób przed wiekami na wsi uprawiano i zbierano zboża,
- poznają historię wiatraka w Bierzgłowie,  jego budowę, urządzenia oraz sprzęty wykorzystywane kiedyś do mielenia zboża,
- dowiedzą się w jaki sposób wytwarza się żywność ekologiczną,
- nauczą się rozpoznawać poszczególne gatunki zbóż,
- poznają tradycyjne i ekologiczne sposoby wypieku chleba oraz  tradycje i symbole związane z chlebem.
- każdy uczestnik upiecze własny chlebek  - "podpłomyk?
- po zakończeniu zajęć każdy z uczestników otrzyma  dyplom czeladnika, natomiast  grupa  woreczek zmielonej na zajęciach

Miejsce: wiatrak w Bierzgłowie, gm. Łubianka woj. kujawsko - pomorskie
(19 km. od Torunia)

Zapisy na warsztaty: Szkoła Leśna na Barbarce, ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń, Tel. /56/6576085 w godz. 8.00-16.00, według kolejności zgłoszenia i ustaleń indywidualnych

Folder można pobrać w Szkole Leśnej na Barbarce lub pobrać w wersji elektronicznej

w celu pobrania folderu- kliknij tutaj

 

 

Finansowanie projektu: