Get Adobe Flash player

Człowiek, środowisko, integracja. Kampania promocyjna i informacyjna dotycząca obszarów Natura 2000 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

STRONA INTERNETOWA PROJEKTU: www.naszanatura2000.pl

 

Czas trwania projektu: styczeń 2013 - grudzień 2014 r.


Grupa docelowa: dzieci i młodzież, mieszkańcy województwa kujawsko – pomorskiego


Przedmiotem projektu są działania informacyjne i promocyjne skierowane do dzieci i młodzieży a także osób dorosłych, mające na celu propagowanie zasobów przyrodniczych województwa kujawsko – pomorskiego. Celem tych działań jest budowanie świadomości ekologicznej, propagowanie postaw odpowiedzialnego wykorzystania potencjału środowiska naturalnego i jego ochrony.


Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie akceptacji zasad ochrony przyrody wśród społeczności lokalnej i wzmocnienie znajomości zasobów przyrodniczych regionu, w tym przede wszystkim obszarów Natura 2000.
Przedsięwzięcie wpisuje się w kierunek działań nakreślonych w Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020 a mianowicie m.in. zwiększenie atrakcyjności regionu jako pochodnej jego walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego.

Działania projektu:
•warsztaty promocyjno – informacyjne dla dzieci i młodzieży realizowane na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce, zarówno w postaci jednodniowego pobytu bez noclegu jak i dwu lub trzydniowych pobytów w Bazie Noclegowej na Barbarce,
•konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych, o nagrodę Orła Natury 2000,
•wizyty Tiliobusa - specjalnie przystosowanego samochodu – mobilnego stoiska ekologicznego z pełnym wyposażeniem i oznakowaniem- Uwaga! realizacja wizyt na terenie województwa kujawsko-pomorskiego od lipca 2013 r,
•przygotowanie i organizacja kampanii telewizyjnej, radiowej, internetowej i prasowej oraz konferencji prasowych promujących obszary NATURA 2000 na terenie województwa kujawsko – pomorskiego,
•organizacja kampanii informacyjnej skierowanej do nauczycieli z województwa kujawsko – pomorskiego promującej walory dziedzictwa przyrodniczego województwa, w tym obszarów NATURY 2000,
•prowadzenie serwisu internetowego projektu,
•piknik NATURA 2000 organizowany na terenie Osady Leśnej Barbarka podsumowujący projekt realizowanej kampanii informacyjno – promocyjnej.

Działania projektu skierowane do nauczycieli- kliknij tutaj

Załączniki:

informacja o projekcie- kliknij tutaj

karta zgłoszenia do projektu- kliknij tutaj

karta zgłoszenia na pobyt w Bazie Noclegowej - kliknij tutaj

karta zgłoszenia do Tiliobusa on-line- kliknij tutaj

 Finansowanie: Projekt finansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2013
priorytetu 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska
działania 2.6. Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych
Projekt współfinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.