Get Adobe Flash player

Pozytywna Energia

Czas trwania: czerwiec- wrzesień (2015)


Cele : Szeroko rozumiana aktywność jest bardzo ważna w starzeniu się przy zachowaniu zdrowia. Tak więc pragniemy wyjść z propozycją spotkań przyrodniczo-rekreacyjnych,
w ramach których beneficjenci zapoznają się z treściami dotyczącymi środowiska przyrodniczego, turystyki krajoznawczej i aktywności fizycznej.
W ramach działań pragniemy:


-    propagować i popularyzować ideę aktywnego życia wśród Seniorów
-    zaangażować Seniorów w nowe doświadczenia, edukować, krzewić postawę szacunku do przyrody i postaw zgodnych z zasadami ekologii
-    stworzyć osobom starszym bezpłatnej możliwości do rozwoju aktywności społecznej, integracji społecznej oraz podtrzymania więzi społecznych, sprzyjać nawiązywaniu nowych znajomości


 Beneficjenci: mieszkańcy województwa kujawsko- pomorskiego w wieku powyżej 60 lat


 Działania projektu:
-    przeprowadzenie cyklu zajęć przyrodniczo- rekreacyjnych w okresie
(lipiec- sierpień 2015) oraz zorganizowanie dodatkowych atrakcji takich jak liczne poczęstunki, ogniska, konkursy z nagrodami
-    zorganizowanie uroczystego zakończenia projektu (wrzesień 2015)


Finansowanie: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

 

Załączniki:

- szczegółowy opis zajęć

- zaproszenie