Get Adobe Flash player

Edukacja ekologiczna w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w 2015

Termin realizacji projektu: marzec - grudzień 2015 r.

Cele projektu:

Ogólnym celem zadania jest zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie opieki nad zwierzętami, uwrażliwienie na ich los oraz poprawa poziomu aktywności jednostek i grup społecznych we właściwej opiece nad zwierzętami i niesieniu pomocy bezdomnym zwierzętom.

Cele szczegółowe, które  zadanie pomoże zrealizować u uczniów:

- zwiększenie poczucia odpowiedzialności za los zwierząt,

- wzbudzenie chęci niesienia pomocy bezdomnym zwierzętom,

- zdobycie podstawowych informacji pozwalających na prawidłową opiekę nad zwierzęciem,

- zapoznanie z rzeczywistymi potrzebami zwierząt domowych,

- poznanie zasad właściwego zachowania się w stosunku do zwierząt,

- zapoznanie z prawami zwierząt

Zadanie przyczyni się również do promocji Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu, a tym samym wpłynie na liczbę adoptowanych z niego zwierząt.

Działania:

  • Realizacja zajęć edukacyjnych (dla 60 grup w 15 placówkach oświatowych)
  • Realizacja zajęć w schronisku dla zwierząt (16 grup) 

Finansowanie:

Projekt sfinansowano ze środków Miasta Toruń