Get Adobe Flash player

Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w zakresie awifauny na terenie woj. kujawsko-pomorskiego

Termin realizacji: styczeń-grudzień 2015r.

Beneficjenci:
•    grupy zorganizowane dzieci i młodzieży oraz mieszkańców z województwa kujawsko – pomorskiego,
•    nauczyciele ze szkół województwa kujawsko – pomorskiego
•    mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, Torunia i okolic,turyści,

Działania projektu:
- organizacja warsztatów- zajęć dla 100 grup zorganizowanych dzieci i młodzieży z woj. kujawsko-pomorskiego,
- opracowanie i wydanie materiałów edukacyjno-informacyjnych,
- organizacja 4 spotkań otwartych dla mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego,
- utworzenie ścieżki edukacyjnej pn. „Ptaki Barbarki” na terenie Osady Leśnej na Barbarce
- organizacja 1 szkolenia dla nauczycieli (wrzesień 2015r.),
- organizacja konkursów fotograficznego i na komiks,
- prowadzenie strony internetowej dotyczącej ornitofauny woj. kujawsko-pomorskiego.

Strona internetowa: www.szkoly.ekomultikonkurs.pl

Finansowanie: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu