Get Adobe Flash player

Projekty realizowane przez Stowarzyszenie "Tilia" w 2017 r.

Akademia Przyrodników. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży (finansowanie WFOŚiGW w Toruniu) - kliknij tutaj

Akademia Przyrodników. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży (finansowanie Miasto Toruń)- kliknij tutaj

Chrońmy powietrze- przeciwdziałajmy niskiej emisji. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży- kjlknij tutaj

Akademia Artystyczna Seniorów- kliknij tutaj

Człowiek, środowisko, integracja. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży- kliknij tutaj

Plener malarski- kliknij tutaj

Razem na Barbarce- integracja osób niepełnosprawnych- kliknij tutaj

Edukacja ekologiczna w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu 2017 r- kliknij tutaj

Musical "Życie Maryi" (finansowanie Województwo Kujawsko-Pomorskie)- kliknij tutaj

Musical "Życie Maryi" (finansowanie Miasto Toruń) - kliknij tutaj

Człowiek, środowisko, integracja. Ekowakacje na Barbarce- kliknij tutaj

ECOenergy- kliknij tutaj