Get Adobe Flash player

Impreza plenerowa. Grzybobranie na polanie

Termin realizacji projektu: od 1.08.2016 r. do 30.12.2016 r.


Cele projektu:

- rozwijanie zamiłowań przyrodniczych oraz wrażliwości na potrzeby środowiska naturalnego,
- wyrobienie wśród społeczeństwa prawidłowych postaw wobec zasobów przyrody żywej i nieożywionej,
- zwiększenie poziomu zaangażowania społecznego w sprawy ochrony środowiska przyrodniczego,
- zdobywanie nowych informacji,
- poszerzenie posiadanej wiedzy a tym samym podniesienie  świadomości ekologicznej uczestników bez względu na ich wiek,
- zaszczepienie młodym ludziom poczucia współodpowiedzialności za najbliższe środowisko, rozwijanie poczucia przynależności do własnej ziemi, regionu i ojczyzny,
- zwrócenie uwagi na potrzebę zachowania zrównoważonego środowiska.

Działania:
- organizacja imprezy plenerowej (piknik edukacyjny) pn. "Grzybobranie na polanie? w dniu 25 września 2016 roku na terenie Osady Leśnej Barbarka

Beneficjenci: - dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe, w tym seniorzy zamieszkujący teren Gminy miasta Toruń

Finansowanie:
Projekt sfinansowano ze środków Miasta Toruń