Get Adobe Flash player

VIII edycja projektu pn. "Plener malarski?

Termin realizacji projektu: od 2 maja do 31 sierpnia 2016 r.
 

Cele projektu:
-  działanie na rzecz integracji europejskiej,
- rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
- propagowanie europejskich wartości i dziedzictwa kulturalnego,
- wzbogacenie oferty kulturalnej i artystycznej skierowanej do mieszkańców Torunia,  
- zapoznanie mieszkańców Torunia z twórczością współczesnych artystów z kraju i z zagranicy,
- upowszechnienie inicjatyw mających na celu promocję oraz popularyzację sztuki,
- otworzenie mieszkańców Torunia na czynne uczestnictwo w projektach artystyczno - kulturalnych z udziałem artystów spoza Polski,
- szeroko pojęta promocja miasta Torunia.

Adresaci projektu:
-    artyści z Polski i z zagranicy
-    mieszkańcy Torunia


Działania:
1. Organizacja międzynarodowego pleneru malarskiego w dniach od 27 czerwca do 6 lipca 2016 r.
2. Organizacja imprezy plenerowej dla mieszkańców Torunia - pleneru malarskiego pn. "Malownicza Barbarka? na terenie Osady Leśnej na Barbarce w dniu 3 lipca 2016 r.
3. Organizacja wystawy prac artystów plastyków w dniu  6 lipca 2015 r. w sali konferencyjnej w budynku Dworku na terenie Osady Leśnej na Barbarce.
4. Wydanie broszury w której zawarte zostaną podstawowe wiadomości o uczestnikach pleneru oraz o ich dorobku artystycznym.

Finansowanie:
Projekt sfinansowano ze środków Miasta Toruń