Get Adobe Flash player

Akademia Artystyczna Seniorów

Termin realizacji projektu: od 3.04.2017 r. do 29.12.2017 r.
 

Cele projektu:

    wspieranie aktywności społecznej osób starszych - seniorów, poprzez organizację miejsca co miesięcznych spotkań w ramach tzw. Artystycznej Akademii Seniora,

     popularyzacja ekologicznego i zdrowego stylu życia,

     poznanie nowych technik plastycznych,
    zapewnienie umiarkowanej (dostosowanej do wieku seniorów) aktywności fizycznej,

    podniesienie jakości życia osób starszych poprzez zwiększenie dostępności do oferty pomocowej i możliwych form aktywności,
    zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym,

    ograniczenie procesu marginalizacji ludzi starszych,
    zmniejszenie rozmiarów zjawiska wykluczenia społecznego seniorów,

    pozytywny wpływ na solidarność wewnątrzpokoleniową uczestników,

    nawiązanie nowych znajomości i przyjaźni wewnątrz i międzypokoleniowych,

    zapobieganie postępującej immobilności fizycznej i społecznej osób starszych.

Beneficjenci  projektu:

    osoby starsze tj. osoby w wieku emerytalnym czyli powyżej 65 roku życia; zarówno kobiety jak i mężczyźni, w tym osoby niepełnosprawne zamieszkujące teren Gminy Miasta Toruń.


Działania:

Realizacja zadania polegać będzie na integracji i aktywizacji społecznej seniorów zamieszkujących teren Gminy Miasta Toruń w szczególności tych zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zorganizowanie niekomercyjnego, bezpłatnego cyklu 6 warsztatów artystyczno – przyrodniczych.

W ramach zadania przeprowadzonych zostanie 6 czterogodzinnych warsztatów:

30.05 – „ Kolorowy filc”- fotorelacja z warsztatów kliknij tutaj

28.06 – „Decoupage” - fotorelacja z warsztatów kliknij tutaj

27.09 – „Farby, blejtramy i gips”- fotorelacja w warsztatów kliknij tutaj

25.10 – „Wiklina” fotorelacja warsztatów kliknij tutaj

22.11 – „Ceramika”  fotorelacja warsztatów kliknij tutaj

13.12 – „Świat bombek” fotorelacja z warsztatów  kliknij tutaj

Finansowanie:

Projekt dofinansowano ze środków Miasta Toruń