Get Adobe Flash player

Sprawny uczeń - sprawny lider ekologii

Finansowanie:

 • Wartość projektu: 23740,00  zł
 • Wkład finansowy Funduszy Europejskich: 21990,00 zł

Termin realizacji projektu: styczeń – czerwiec 2019 r.

Cele projektu:

 • wzrost działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej 15 małoletnich osób niepełnosprawnych
 • rozwijanie kompetencji społecznych osób niepełnosprawnych
 • budowanie zespołu oraz rozwijanie poczucia własnej wartości wśród osób niepełnosprawnych
 • zwiększenie świadomości ekologicznej obywateli

Beneficjenci: osoby niepełnosprawne w wieku szkolnym z orzeczeniem o niepełnosprawności (15 osób)

Działania (efekty)  projektu:

 • trzydniowy cykl warsztatów pn. ,,Lider ekologii”
 • cykl spotkań jednodniowych 8 spotkań w terminie marzec- czerwiec
 • spotkanie podsumowującym projekt – integracyjne ognisko na Barbarce z udziałem rodziców i opiekunów w czerwcu

Dokumenty rekrutacyjne:

 1. Deklaracja uczestnika projektu - kliknij tutaj
 2. Formularz rekrutacyjny - kliknij tutaj
 3. Lista projektów realizowanych w ramach naboru 1/G/2018 - kliknij tutaj
 4. Oświadczenie uczestnika o nieuczestniczeniu w innym projekcie w ramach tego samego naboru- kliknij tutuj
 5. Oświadczenie uczestnika projektu RODO - kliknij tutaj
 6. Regulamin udziału w projekcie - kliknij tutaj
 7. Umowa uczestnictwa w projekcie - kliknij tutaj
 8. Wykaz ulic objętych LSR dla obszarów LGD Dla Miasta Torunia
 9. Wyrażenie zgody na rejestrowanie wizerunku - kliknij tutaj