Get Adobe Flash player

XI edycja projektu pn. "Plener malarski"

Termin realizacji projektu: od 2 maja do 30 sierpnia 2019 r.
 Cele projektu:
- działanie na rzecz integracji europejskiej,
- rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
- wspieranie działań z zakresu rozwijania współpracy z organizacjami i instytucjami z państw europejskich,
- wspieranie działań z zakresu rozwijania współpracy z organizacjami i instytucjami z miast partnerskich Torunia tj. : Getynga (Niemcy), Lejda (Holandia), Hämeenlinna (Finlandia), Kaliningrad (Federacja Rosyjska), Czadca (Słowacja), Swindon (Wielka Brytania), Łuck (Ukraina), Novo Mesto (Słowenia), Angers (Francja), Kowno (Litwa) a także Filadelfia (Stany Zjednoczone),
- nawiązanie nowych kontaktów, wymiana doświadczeń artystyczno - kulturalnych z organizacjami i instytucjami z państw europejskich oraz z miast partnerskich Torunia,,
- propagowanie europejskich wartości i dziedzictwa kulturalnego,
- wzbogacenie oferty kulturalnej i artystycznej skierowanej do mieszkańców województwa kujawsko - pomorskiego,
- wzmocnienie strefy kulturalnej województwa kujawsko - pomorskiego ,
- szeroko pojęta promocja miasta Torunia oraz województwa kujawsko - pomorskiego,
- upowszechnienie inicjatyw mających na celu promocję oraz popularyzację sztuki,
- zapoznanie mieszkańców województwa z twórczością współczesnych artystów z kraju i z zagranicy,
- otworzenie mieszkańców województwa kujawsko - pomorskiego na czynne uczestnictwo w projektach artystyczno – kulturalnych z udziałem artystów spoza Polski,

Adresaci projektu:

•    artyści z Polski i z zagranicy (łącznie 20 osób)
•    mieszkańcy województwa kujawsko – pomorskiego w tym miasta Torunia - łącznie około 150 osób

Działania:

1. Organizacja międzynarodowego pleneru malarskiego w dniach od 1 do 11 lipca 2019 r. dla 20 artystów plastyków z kraju i z zagranicy.
2. Organizacja imprezy plenerowej pn.” Malownicza Barbarka” w dniu 7 lipca 2019 r.
3. Organizacja wystawy prac artystów plastyków – uczestników pleneru w dniu 10 lipca 2019 r. w sali konferencyjnej w budynku Dworku.
4. Wydanie katalogu w którym zawarte zostaną podstawowe wiadomości o uczestnikach tegorocznej edycji pleneru oraz o ich dorobku artystycznym.

Finansowanie:
Dofinansowano ze środków Gminy Miasta Toruń
Dofinansowano ze środków Województwa Kujawsko - Pomorskiego