Get Adobe Flash player

Nagroda Marszałka Wojwództwa

Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne Tilia zostało laureatem najważniejszych tegorocznych regionalnych wyróżnień -  Nagród Marszałka Województwa. Otrzymało nagrodę za całokształt działań w kategorii: Ochrona środowiska naturalnego.

Uroczysta gala w czasie której gospodarz województwa wręczył prestiżowe statuetki odbyła się 9 grudnia 2009 r. w Dworze Artusa w Toruniu.

Konkurencja w tegorocznej edycji Nagród Marszałka Województwa była ogromna, dlatego znalezienie się w gronie laureatów jest wielkim sukcesem. 

Nagrody przyznano w następujących kategoriach:

1. Gospodarka (duże przedsiębiorstwa)

2. Gospodarka (małe i średnie przedsiębiorstwa)

3. Fundusze Unijne

4. Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich

5. Ochrona środowiska naturalnego

6. Nauka, badania naukowe i postęp techniczny

7. Edukacja

8. Kultura (wydarzenia kulturalne i twórcze projekty artystyczne)

9. Kultura (dzieła sztuki)

10. Promocja województwa

11. Działalność społeczna i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka

12. Budowa społeczeństwa obywatelskiego

13. Ochrona zdrowia (zasługi dla poprawy dostępności oraz rozwoju i poprawy metod leczenia pacjentów)

14. Ochrona zdrowia (działalność prozdrowotna)

15. Sport

16. Całokształt działalności

17. Wyróżnienie specjalne