Get Adobe Flash player

Stowarzyszenie "Tilia" jest organizacją członkowską Polskiej Zielonej Sieci, ogólnopolskiej organizacji pożytku publicznego zrzeszającej organizacje ekologiczne działające w największych miastach Polski.  Celem PZS jest rozwój w zgodzie z naturą. Organizacja działa poprzez budowanie obywatelskiego poparcia dla zrównoważonego rozwoju, tworzenie mechanizmów społecznej kontroli wydatkowania publicznych funduszy, zwiększenie wpływu konsumentów na jakość produktów oraz politykę globalnych korporacji, a także wspieranie ekorozwoju krajów Globalnego Południa oraz społeczeństwa obywatelskiego w Europie Wschodniej.

Wiele z działań PZS opiera się na aktywności organizacji regionalnych, które wspierają inicjatywy obywatelskie na rzecz ochrony środowiska. PZS współpracuje również z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi.

Więcej informacji na stronie Polskiej Zielonej Sieci www.zielonasiec.pl