Get Adobe Flash player

Projekty zrealizowane i zakończone przez Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne "Tilia" w 2010 r.

1. Gmina Miasto Toruń i Mechanizm Finansowy EOG – „Człowiek, środowisko, integracja” projekt edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży z województwa kujawsko-pomorskiego,

2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – „Człowiek, środowisko, integracja-tworzenie sieci „zielonych” szkół” - projekt realizowany w ramach Szkoły Leśnej na Barbarce,

3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu - "Dobry dla przyrody, dobry dla siebie"- projekt realizowany w ramach Szkoły Leśnej na Barbarce

4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu –  „Amphibia –czynna ochrona płazów” projekt realizowany w ramach Szkoły Leśnej na Barbarce,

5. Gmina Miasta Toruń- „Szkoła Leśna na Barbarce miejscem edukacji ekologicznej”

6. Gmina Miasta Toruń- „Edukacja Ekologiczna w miejskim Schronisku dla Zwierząt”

7. Fundusz Organizacji Pozarządowych oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – „Akademia 3R” – projekt realizowany w ramach Szkoły Leśnej na Barbarce przy współpracy z Polską Zieloną Siecią,

8. Gmina Miasta Toruń - "Europejska współpraca na rzecz środowiska"

9. Gmina Miasta Toruń – „Barbarka - sport turystyka, rekreacja” - projekt realizowany w ramach Szkoły Leśnej na Barbarce,

10. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - "Wsparcie działań organizacji ekologicznych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego"

11.Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - "Polska 1000-letni biznes"

12. Gmina Miasta Toruń - "Plener malarski"