Get Adobe Flash player

Projekty zrealizowane i zakończone przez Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne "Tilia" w 2007 r.

1.Gmina Miasto Toruń – Edukacja Ekologiczna w Ogrodzie Zoobotanicznym w  Toruniu, w ramach Ośrodka Edukacji Przyrodniczo – Ekologicznej,
2.Gmina Miasto Toruń – „Szkoła Leśna na Barbarce” projekt edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży Gminy Toruń,
3.Gmina Miasto Toruń – Edukacja Ekologiczna w Miejskim Schronisku dla Zwierząt w
Toruniu,
4.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – „Człowiek, Środowisko, Integracja” projekt realizowany w ramach Szkoły Leśnej na Barbarce,
5.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – „Przyroda nasza wspólna sprawa” projekt realizowany w ramach Szkoły Leśnej na Barbarce,
6.Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich –„Czuję, widzę, dotykam, poznaję” – projekt realizowany w ramach Szkoły Leśnej na Barbarce,
7.Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – „Co młody konsument wiedzieć powinien?” – kampania edukacyjna realizowana w ramach Szkoły Leśnej na Barbarce,
8.Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – „Kupuj odpowiedzialnie” - kampania edukacyjna realizowana w ramach Szkoły Leśnej na Barbarce,
9.Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego – „1521-Król Zygmunt Stary na Barbarce” – impreza historyczno-ekologiczna realizowana w ramach Szkoły Leśnej na Barbarce,
10.Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego – „Barbarka – sport, wypoczynek, rekreacja” projekt realizowany w ramach Szkoły Leśnej na Barbarce,
11.Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego – „Kultura, sztuka i tradycja na terenie Osady Leśnej Barbarka” projekt realizowany w ramach Szkoły Leśnej na Barbarce,
12.Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego – „Przyroda nasza wspólna sprawa – promocja sciezek turystycznych okolic lasu Barbarka” projekt realizowany w ramach Szkoły Leśnej na Barbarce,
13.Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Wsparcie działalności edukacyjnej Toruńskiego Stowarzyszenia Ekologicznego „Tilia”.