Razem o łupkach

Grupa docelowa projektu: mieszkańcy województwa kujawsko - pomorskiego

 

Razem o łupkach jest niezależnym serwisem informacyjnym nt. dialogu społecznego związanego z poszukiwaniem i możliwą eksploatacją gazu z łupków. Forma i treść serwisu odnosi się do sposobu prowadzenia dialogu społecznego. Przyjęte zostało tutaj podejście partycypacyjne, umożliwiające aktywne włączanie interesariuszy w procesy podejmowania decyzji i negocjowanie warunków inwestycji. Tytułowe "Razem o łupkach? odnosi się zatem nie tylko do tego, by razem rozmawiać (gdyż - jak pokazuje praktyka - można także rozmawiać osobno, niejako obok siebie), ale także by razem działać i razem podejmować kluczowe decyzje dotyczące przyszłości regionu.

 

Działania w ramach kampanii mają na celu podnieść świadomość społeczeństwa poprzez:

 

  •  

   działanie Lokalnego Komitetu Dialogu;

    

  •  

   szeroki dostęp do stanowisk i opinii niezależnych ekspertów i ośrodków badawczych;

    

  •  

    inicjowanie debat i dialogu;

    

  •  

   zainteresowanie młodzieży i dzieci.

    

 

 

Założenia
Projekt łączy aktywną edukację ekologiczną, działania partycypacyjne wraz ze świadomym kształtowaniem procesów oraz treści uczenia się i nabywania wiedzy. Zamiast gotowego programu edukacyjnego, zawierającego z góry ustalone treści i metody, przekazywanego następnie biernym odbiorcom, proponujemy podejście aktywne, oparte na oddolnym zaangażowaniu uczestników w proces edukacyjny.
Takie podejście ma wyjątkową zaletę w przypadku bardzo wrażliwego społecznie tematu, jakim jest gazu łupkowy. Pozwala na samodzielne, nie ograniczone przez organizatorów, wyrobienie indywidualnych opinii i dochodzenie do potrzebnych informacji przez samych uczestników. Jest to szczególnie ważne, biorąc pod uwagę kontrowersyjny charakter tematyki oraz brak konsensusu wśród ekspertów.
Wypracowany model możliwy będzie do wykorzystania także w innych konfliktach społecznych czy inwestycjach kontrowersyjnych.

 

Plan prac
Okres trwania programu ustalono na 20 miesięcy od 1 kwietnia 2013 do 21 grudnia 2014, a główne działania odbywać się będą na terenie województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Pierwsze spotkania dialogowe, poprzedzone dokładną diagnozą lokalną, zaplanowano na początek października 2013.

 

  •  

   Warsztaty dla członków Lokalnych Komitetów Dialogu: 01.10.2013 - 31.10.2013
   Cel: Przygotowanie uczestników do pracy w Lokalnych Komitetach Dialogu.

    

  •  

   Działalność Lokalnych Komitetów: 11 spotkań w trakcie 01.10.2013 - 31.10.2014
   Cel: Zdobywanie wiedzy o poszukiwaniu i wydobywaniu gazu łupkowego, budowanie wspólnego stanowiska LKD.

    

  •  

   Warsztaty dla nauczycieli: 01.09.2013 - 31.06.2014
   Cel: zwiększenie świadomości w temacie czystej energii i gazu łupkowego oraz zwiększenie kompetencji nauczycieli do prowadzenia aktywnej edukacji ekologicznej w gimnazjach i liceach.

    

  •  

   Punkt Informacyjny/ Biuro LKD: 01.10.2013 - 30.11.2014
   Cel: zwiększenie dostępu do informacji na temat działań i postępów prac LKD oraz programu "Razem o łupkach".

    

  •  

   Konkurs Fotograficzny: 01.03.2014 - 31.05.2014
   Cel: edukacja i zainteresowanie wydobyciem gazu łupkowego dzieci w wieku 13-17 lat mieszkających na wybranych obszarach działalności LKD.

    

  •  

   Konferencja podsumowująca: 01.09.2014 - 31.10.2014
   Cel: podsumowanie prac LKD, przekazanie wypracowanych rozwiązań reszcie lokalnej społeczności, oraz podsumowanie konkursu fotograficznego.

    

 

 

Patronat nad programem "Razem o łupkach" objął Główny Geolog Kraju Piotr Woźniak, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacek Protas.

 

Finansowanie:

Projekt finansowany jest ze Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu