Popularyzacja ekoturystyki na szlakach otaczających Osadę Leśna Barbarka 2014

Termin realizacji projektu: styczeń - listopad 2014

Cele projektu: 
-Celem głównym realizacji zadania publicznego jest propagowanie rozwoju oraz promocja indywidualnej i zbiorowej turystyki aktywnej o tematyce ekologicznej, w szczególności odnowienie, wspomaganie rozwoju i promocja szlaków turystycznych w zakresie aktywnej ekoturystyki. 
-Cel główny uzupełniają również cele drugorzędne jakimi są: popularyzacja ekologicznego i zdrowego stylu życia oraz propagowanie i organizowanie aktywnych form wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Działania: 
-organizacja 21 około 3- rajdów dla dzieci i młodzieży (w wieku od 6 lat do ukończenia szkoły gimnazjalnej, a w przypadku osób niepełnosprawnych do 21 roku życia) z placówek oświatowych działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W jednym rajdzie uczestniczyć będzie mogła grupa do 30 osób (minimum 15 osób).  Rajdy obywać się będą terminie od kwietnia do października. Rajdy piesze lub rowerowe zostaną zorganizowane na ścieżkach dydaktycznych w okolicach Osady Leśnej Barbarka tj.

- na szlaku "Barbarka- Fort VII. Krajobraz minionego stulecia"
- na szlaku "Barbarka- Stawy Przysieckie. Mozaika przyrody?
- na szlaku "Barbarka-Wiatrak w Bierzgłowie. XIX -wieczna wieś chełmińska?
- na szlaku "Barbarka-Las Piwnicki. Powrót do pierwotnego lasu?

- na szlaku "Barbarka- Wiatrak w Bierzgłowie. Energia wiatru"

Finansowanie:
Projekt sfinansowano ze środków  Województwa Kujawsko - Pomorskiego