Masz wybór, segreguj, odzyskuj - ODPADY OPAKOWANIOWE

Kampania promocyjno - informacyjna dotycząca zagospodarowania odpadów opakowaniowych na terenie województwa kujawsko - pomorskiego, warmińsko - mazurskiego oraz pomorskiego. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie "Tilia?.
Czas trwania: 1.07.2015  - 31.08.2016 r.
Cel: Podniesienie świadomości ekologicznej w zakresie odpowiedzialności konsumenta za gospodarkę odpadami opakowaniowymi poprzez ograniczenie nadmiernej konsumpcji a także wpływ na producentów opakowań poprzez odpowiednie zachowania konsumenckie. Projekt ma zwrócić uwagę konsumentów na istniejące oznakowania opakowań oraz ustawodawstwo. Kampania oraz jej działania edukacyjne mają odpowiadać na pytania: dlaczego, po co i w jaki sposób należy zbierać, segregować i odzyskiwać odpady opakowaniowe. 
Obszar działania: Projekt swoim zasięgiem obejmuje trzy województwa: kujawsko - pomorskie, pomorskie oraz warmińsko - mazurskie. 
Beneficjenci: Dzieci, młodzież, nauczyciele oraz mieszkańcy w tym przedsiębiorcy z terenów województwa kujawsko - pomorskiego, pomorskiego oraz warmińsko - mazurskiego.
Działania projektu:
1. Zorganizowanie 100 trzygodzinnych warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce.
2. Zorganizowanie 20 trzygodzinnych warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w postaci wyjazdów do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK -ów). 
3. Zorganizowanie 6 szkoleń dla 120 nauczycieli.
4. Organizację 18 akcji terenowych (12 w placówkach oświatowych, 6 imprezy miejskie) propagujących wiedzę ekologiczną dotyczącą opakowań i odpadów opakowaniowych.
5. Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu dotyczącego zagospodarowania opakowań pn. "Masz wybór, segreguj, odzyskuj - ODPADY OPAKOWANIOWE? dla 3 poziomów wiekowych (klasy I - III SP, klasy IV-VI SP oraz dla uczniów szkół ponadpodstawowych) na dokończenie historii komiksowej.
6. Budowę i obsługę strony internetowej.
7. Produkcję programów telewizyjnych - audycji oraz felietonów.
Finansowanie: Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie "Tilia? z siedzibą w Toruniu.